Elektroniczny obieg faktur – nowe, wielce użyteczne narzędzie do pracy.