Jak nasi pobratymcy zarabiają poza granicami kraju i na jakie korzyści mogą liczyć przebywając na obszarze innego państwa