Trybunał Konstytucyjny orzekł, że kwota wolna od podatku jest zbyt niska