Powinność składania druku PIT przesyła się do końca kwietnia każdego roku podatkowego.